„Firma przedsiębiorcy” niby zagadnienie oczywiste, ale może jednak budzić pewne wątpliwości. Kwestię tę trzeba jasno naświetlić.

Każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Jeśli chodzi o osobę fizyczną, to jej firmą jest imię i nazwisko, co oznacza, że właściwie każdy człowiek może w ciągu całego swojego życia mieć tylko jedną firmę. Oczywiście w znaczeniu powszechnie używanym firma jest utożsamiana z działalnością gospodarczą i nie jest to błędne rozumienie, należy tylko pamiętać, że w dokumentach kierowanych do ZUS, US czy innych urzędów pytanie o firmę, to przede wszystkim pytanie o imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Firma składa się z korpusu (rdzenia) – podstawowa cześć indywidualizująca przedsiębiorcę, tj. imię i nazwisko oraz z tzw. dodatków – o charakterze obowiązkowym (np. spółka akcyjna, spółdzielnia) albo fakultatywnym (np. pseudonim, rodzaj działalności – „P.H.U Dom – Budtech”).

Przedsiębiorca dokonuje wpisu swojej działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dostępnej na platformie internetowej, co oznacza, że większość czynności rejestracyjnych można wykonać za pośrednictwem Internetu, siedząc w domu. Dla osób preferujących osobisty kontakt z urzędnikami – ustawodawca pozostawił możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego. Ewidencja ta służy m.in.:

  • prowadzeniu rejestru przedsiębiorców będących os. fizycznymi,
  • udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach  poprzez możliwość odszukania ich w bazie internetowej,
  • dokonywaniu zmian przez przedsiębiorcę we wprowadzonym wpisie

Wnioski o wpis oraz zmianę wpisu do CEIDG są wolne od opłat.

Drugim rejestrem przedsiębiorców, niedotyczącym osób fizycznych jest KRS – Krajowy Rejestr Sądowy. Jego zadaniem jest udostępnianie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.