Klasyczny kanon zasad podatkowych to zasada: równości (tj. sprawiedliwego – powszechnego opodatkowania), pewności, dogodności oraz taniości. Już pierwsza z nich budzi wątpliwości, albowiem czy sprawiedliwe jest opodatkowanie wszystkich po równo, proporcjonalnie, a może z zastosowaniem podatków progresywnych? Zasada pewności jest łatwiejsza w zdefiniowaniu, pewny podatek to taki, który został z góry określony, co do terminu płatności, wartości obciążenia i sposobu jego uregulowania. Dogodność opodatkowania sprowadza się do tego, że podatek powinien być pobierany tak, by czas i sposób jego przekazania był jak najbardziej przystępny dla podatnika. Taniość opodatkowania nie powinna być mylona z ustanowieniem niskich stawek podatków lecz pod tym pojęciem należy upatrywać taniość poboru podatku, na co wpływają niskie koszty utrzymania administracji skarbowej.

Nie ulega wątpliwości, że stabilność norm podatkowych to główny czynnik rozwoju przedsiębiorczości. Ciągłe zmiany w tym obszarze oraz zawiłość nieustannie zmieniających się regulacji podatkowych wpływają na niestabilność długookresowych planów i polityk wewnętrznych firm. Polski system podatkowy nie wyczerpuje w pełni klasycznych zasad i wymaga zmian ukierunkowanych na stworzenie nowoczesnego i wydajnego systemu, który wpłynie na jeszcze większe ustabilizowanie gospodarki krajowej.

W kontekście powyższego, należy pamiętać, że wyjaśnianiem niejasności podatkowych zajmują się doradcy podatkowi, a także radcowie prawni oraz adwokaci. Podatnik może skorzystać z porady specjalisty, który udzieli rzetelnych informacji z zakresu prawa podatkowego, a tym samym pomoże uchronić przed przykrymi konsekwencjami podatkowymi. Doradca podatkowy dodatkowo posiada kompetencje uprawniające go do prowadzenia ksiąg podatkowych oraz do reprezentacji klientów przed organami kontroli podatkowej.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.