Podatek akcyzowy charakteryzuje się jako podatek pośredni, jednofazowy oraz selektywny. Pierwsze z określeń oznacza, że koszt podatku jest przenoszony na konsumenta finalnego, który z racji doliczania podatku do ceny musi się liczyć z jej wzrostem, gdy akcyza na dany towar czy produkt wzrasta. Jednofazowość wynika z tego, że podatek jest pobierany na jednym etapie obrotu, zwykle w momencie wydania do konsumpcji. Selektywność jest determinantą tego, że podatkowi akcyzowemu podlegają nie wszystkie lecz wybrane wyroby.

Stawki podatku akcyzowego na terenie Unii Europejskiej nie mogą być niższe niż pewne minimum przypisane do określonych towarów, obowiązujące na całym jej terenie. Jednocześnie państwa członkowskie korzystają z możliwości ustalania poziomu akcyzy na wyższym pułapie.

Stawki akcyzy wyraża się w:

-kwocie na jednostkę wyrobu,

-pewnym % od podstawy opodatkowania,

-% maksymalnej ceny detalicznej,

-zarówno w kwocie na jednostkę wyrobu jak i % maksymalnej ceny detalicznej.

Jeszcze ciekawostka. Oryginalne włoskie wina, butelkowane we Włoszech nie posiadają znaków akcyzy w postaci banderoli, gdyż stawka podatku na wyroby winiarskie wynosi tam 0%.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.