mixture-69523_640

źródło: http://pixabay.com/

Dzisiejsza rzeczywistość wymaga od nas częstego zawierania drobnych umów. Są to przede wszystkim różnego rodzaju kontrakty dotyczące np. telewizji, telefonu lub małych pożyczek. Z uwagi na tempo naszego życia, człowiek często zapomina później o uregulowaniu należności z takich umów lub o ich poprawnym zakończeniu. Takie działania mogą nas później niemile zaskoczyć, w szczególności, gdy zmieniliśmy adres zamieszkania. Jest to obecnie problem dużej grupy ludzi.

Zazwyczaj jest to dla danej osoby zaskoczenie, gdy zostanie poinformowana np. przez komornika bezpośrednio albo za pomocą pracodawcy o tym, że zostało zajęte jej wynagrodzenie. Dodatkowo dana osoba jest zdziwiona, gdy posiądzie wiedzę, iż był wydany przeciwko niej nakaz zapłaty i w sprawę zaangażowana jest firma windykacyjna. Przecież nie była informowana o żadnym procesie, a na dodatek nie wie kim jest wierzyciel, ani za co jest ten dług?!

Niestety taka sytuacja obecnie jest możliwa, w szczególności, gdy zmieniliśmy adres zamieszkania. Są to przede wszystkim postępowania toczące się przed tzw. e- sądem (www.e-sad.gov.pl), gdzie wierzyciel może w bardzo dogodny sposób uzyskać przeciw nam nakaz zapłaty. Podając nasz nieaktualny adres zamieszkania, nie mamy faktycznego sposobu dowiedzieć się o toczącym postępowaniu, co powoduje prawomocność nakazu i dalsze skutki w postaci jego egzekucji Balklänningar 2016.

Jednakże nawet wtedy mamy możliwość obrony swoich praw, ponieważ nakaz zapłaty nie został nam skutecznie doręczony. Najlepiej udać się niezwłocznie po uzyskaniu informacji o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym do prawnika, w celu uzyskania porady prawnej oraz sporządzenia odpowiednich pism. Możliwa jest sytuacji, która w moim odczuciu jest często spotykana mianowicie, że nasze długi są przedawnione. Generalnie jeśli chodzi o roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata. Dlaczego zatem sąd wydał nakaz? Albowiem to my musimy zarzut przedawnienia zgłosić, sąd tego za nas obecnie nie zrobi. Musimy także pamiętać o tym, że upływ terminu przedawnienia nie powoduje wygaśnięcia długu. On wciąż istnieje, ale mamy możliwość uchylenia się od jego zaspokojenia. Dlatego warto jest udać się po pomoc prawną i postarać się o uchylenie podjętych przez wierzyciela skutków, aby móc  przedstawić swoje stanowisko w sprawie lub podnieść zarzut przedawnienia.

Dlatego w razie zaistnienia nieprzyjemnych sytuacji, związanych z niespodziewanym postępowaniem egzekucyjnym, zachęcam do kontaktu z prawnikiem w celu uzyskania stosownej pomocy.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex