W dzisiejszych czasach Internet oferuje niemalże nieograniczone możliwości, jednak niesie za sobą również różne ryzyka. Jednym z nich jest narażenie się na konsekwencje prawne w związku ze ściąganiem z Internetu różnego rodzaju plików w tym utworów muzycznych.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod pewnymi warunkami dopuszcza korzystanie z utworów chronionych prawami autorskimi również bez zezwolenia twórcy. Jednakże udzielenie jednoznacznej odpowiedzi jest utrudnione ze względu nieścisłości interpretacyjne przepisów ustawy. Dominuje pogląd, iż za samo ściąganie muzyki czy filmów z Internetu, bez późniejszego udostępniania nie grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z ustawą, do przestępstwa dojdzie wówczas, gdy bezprawnie przywłaszczymy sobie autorstwo albo wprowadzimy w błąd co do niego względem danego utworu lub gdy bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom będziemy rozpowszechniać cudzy utwór. Należy jednak pamiętać, iż istnieje także inny pogląd opowiadający się za tym, iż prawo dozwolonego użytku doznaje ograniczenia wynikającego z art. 35 ustawy, co znaczy, że dozwolony użytek nie może godzić w słuszne interesy twórcy. Ściąganie plików z Internetu może godzić w interesy twórcy, który nie wyraził na to zgody. W takim przypadku ściągając treść bez zezwolenia twórcy narażamy się na odpowiedzialność cywilną, z tytułu naruszenia praw autorskich balklänning online.

Dlatego w razie wątpliwości należy zawsze korzystać z konsultacji prawnej.

About Robert Kucharski

Aplikant radcowski, wspólnik w Kancelarii Prawnej Kucharski Ruman S.C.