business-15498_640

źródło: http://pixabay.com/

Zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika, ważnym jest  by umowa o pracę miała zgodne z prawem postanowienia.

I tak art. 29 kodeksu pracy, stanowi, iż umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności takie jak:

– rodzaj pracy,

– miejsce wykonywania pracy,

– wynagrodzenie za pracę (ze wskazaniem jego składników),

– wymiar czasu pracy,

– oraz termin jej rozpoczęcia.

Poza tymi postanowieniami dopuszczalne jest ustanowienie innych dodatkowych uzgodnień np. dodatkowych świadczeń. Istotne jest przy tym, że postanowienia mniej korzystne dla pracownika są nieważne. Zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Przykładowo pracownik zatrudniony na pełny etat musi mieć zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. Jeżeli wynagrodzenie przewidziane w umowie jest niższe, to na mocy samego prawa, należy mu się minimalna płaca.

Innym ważnym elementem przy zawieraniu umowy o pracę jest forma pisemna tego kontraktu. W przypadku, gdy nie została ona dochowana, pracodawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika – potwierdzić mu na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy i jej warunków. Jest to bardzo ważne, ponieważ za brak takiego działania ze strony pracodawcy, może on zostać ukarany karą grzywny. Umowa o pracę mimo braku zachowania formy pisemnej jest jednak ważna.

Dobrze zbudowana umowa, nienaruszająca postanowień prawa pracy jest podstawą dobrej współpracy między pracownikiem, a pracodoawcą.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex