usługi prawne

Źródło: http://pixabay.com/

Usługi prawnicze świadczone przez radców prawnych i adwokatów, w ramach własnej działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnień w zakresie podatku od towarów i usług. Nie mają oni możliwości wyboru opodatkowania tym podatkiem, co powoduje, że faktury przez nich wystawiane muszą  zawierać m.in. wyszczególnioną kwotę netto, stawkę VAT, wartość VAT oraz kwotę brutto naliczoną klientowi z racji wykonywania usług prawniczych (m.in. doradztwa prawnego). Co więcej, radcowie prawni, związani wyłącznie stosunkiem pracy (niebędący przedsiębiorcami), którym została powierzona sprawa „z urzędu” mają obowiązek z racji wykonywania tej czynności dokonać rejestracji do celów VAT na druku VAT-R, który to musi zostać przekazany do urzędu skarbowego.

Właściwość US określa się na podstawie miejsca wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przykład:
Radca prawny podał jako główne miejsce wykonywania działalności swoje mieszkanie, mieszczące się np. w Krakowie Nowej Hucie, ale same czynności doradztwa prawnego wykonuje w swoim biurze, wynajętym na potrzeby działalności gospodarczej. Biuro mieści się w Krakowie na Starym Mieście. Deklaracje VAT -7 albo VAT 7-k oraz samo
rozliczenie podatku należy kierować do urzędu skarbowego Kraków Stare Miasto.

Sama rejestracja do celów VAT nie powoduje, że od razu należy dokonać zarejestrowania działalności gospodarczej.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.