źródło: http://pixabay.com

źródło: http://pixabay.com

Do skutecznego, rozwiązania małżeństwa, niezbędnym jest prawidłowo sporządzić pozew rozwodowy, który będzie zawierał uzasadnienie pozytywnej przesłanki rozwodowej. Przesłanki rozwodu określa art. 56 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wskazuje on, że jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każde z nich może wystąpić do sądu o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa. A zatem pozytywną przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia. W orzecznictwie można wskazać, że  „rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r., sygn. akt I ACa 51/10).

Jako rodzaje więzi pomiędzy małżonkami wskazuje się więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze małżonków.

Negatywnymi przesłankami rozwodu  są :

– żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu wspólnego pożycia,

– sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci,

– sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Sąd jest obowiązany do badania wystąpienia tych przesłanek.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy rozwodowej jest Sąd Okręgowy. Opłata od pozwu wynosi 600 zł.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex