spadek i co dalej

źródło: http://pixabay.com/

Nabyłem spadek i co dalej? Prawo polskie przewiduje dwa rodzaje nabycia spadku – dziedziczenie ustawowe i testamentowe.  Wybór jednego z nich jest uzależniony od tego, czy spadkodawca pozostawił ważny testament.

Co ma robić potencjalny spadkobierca, jeżeli podejmie wiadomość o spadku? 

Wszystko zależy od jego konkretnej sytuacji, w szczególności może okazać się konieczne złożenie testamentu w sądzie spadku, czy też dokonanie stosownych oświadczeń (np. o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza) albo podjęcie próby zabezpieczenia spadku.

Kolejnym ważnym krokiem jest także uzyskanie dokumentu, który by wskazywał nas, jako spadkobierców. Można go uzyskać wszczynając odpowiednie postępowanie przed sądem lub dokonując czynności przed notariuszem.  Uzyskane w ten sposób potwierdzenie do bycia spadkobiercą w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, uprawnia nas to dysponowania spadkiem, choć często tylko w ograniczonym zakresie. Jeżeli jest więcej spadkobierców, koniecznym może okazać się podział majątku spadkowego. W przypadku, gdy osoby zainteresowane dojdą do porozumienia, to mogą tego dokonać u notariusza bądź przed sądem. W przeciwnym razie, a więc braku możliwości dobrowolnych uzgodnień, pozostaje tylko sąd.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex