Tag: testament

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

źródło: http://pixabay.com

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest jednym z pierwszych kroków na drodze do uregulowania stanu prawnego majątku po zmarłej osobie. W dużej ilości przypadków sporządzenie go nie jest skomplikowaną czynnością, jednakże mogą zdarzyć się sytuacje gdzie konieczna będzie pomoc profesjonalnego podmiotu, np. w sytuacji niepewności, co do legitymacji do złożenia wniosku, czy większej liczby spadkodawców.

Podstawowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać żądanie stwierdzenia spadku po określonej osobie, oznaczenie osoby składającej wniosek (wnioskodawcy), a więc jego imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Wnioskodawcą jest przeważnie spadkobierca. Wymagane jest również oznaczenie i podanie danych uczestników (tj. ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania). Co do zasady będą to pozostali spadkobiercy. 

Treść wniosku powinna uzasadniać interes prawny wnioskodawcy do złożenia wniosku oraz opisywać wzajemne powiązania wnioskodawcy i uczestników ze spadkodawcą. We wniosku należy określić przede wszystkim spadkodawcę (imię i nazwisko), datę jego śmierci oraz miejsce ostatniego zamieszkania. Należy wskazać także, czy wnosi się o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, czy też testamentu. Do pozostałych niezbędnych elementów wniosku, można zaliczyć określenie stanu cywilnego spadkodawcy, ewentualnie też ile razy zawierał on związek małżeński oraz wymienienie spadkobierców. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie odpisy aktów stanu cywilnego. Będzie to przede wszystkim odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy. W zależności od osoby spadkobiercy, można wskazać następujące dokumenty: odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobiercy – dla dzieci zamężnych (które przyjęły nazwisko małżonka), odpis skrócony aktu urodzenia – dla dzieci niezamężnych, również odpis skrócony aktu urodzenia dla rodzeństwo spadkodawcy lub też odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców – jeśli pochodzą z różnych związków. Do wniosku należy załączyć również oryginał testamentu, o ile został sporządzony. 

Wniosek należy podpisać i wraz z oryginałami załączników przekazać do Sądu. Do wniosku należy dołączyć jego odpisy i kopie załączników dla wszystkich uczestników postępowania. Warto jeden egzemplarz zachować dla siebie. 

Co do zasady  wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sąd właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w wysokości 50,00 zł.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


Spadek i co dalej? Postępowanie spadkowe

spadek i co dalej

źródło: http://pixabay.com/

Nabyłem spadek i co dalej? Prawo polskie przewiduje dwa rodzaje nabycia spadku – dziedziczenie ustawowe i testamentowe.  Wybór jednego z nich jest uzależniony od tego, czy spadkodawca pozostawił ważny testament.

Co ma robić potencjalny spadkobierca, jeżeli podejmie wiadomość o spadku? 

Wszystko zależy od jego konkretnej sytuacji, w szczególności może okazać się konieczne złożenie testamentu w sądzie spadku, czy też dokonanie stosownych oświadczeń (np. o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza) albo podjęcie próby zabezpieczenia spadku.

Kolejnym ważnym krokiem jest także uzyskanie dokumentu, który by wskazywał nas, jako spadkobierców. Można go uzyskać wszczynając odpowiednie postępowanie przed sądem lub dokonując czynności przed notariuszem.  Uzyskane w ten sposób potwierdzenie do bycia spadkobiercą w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, uprawnia nas to dysponowania spadkiem, choć często tylko w ograniczonym zakresie. Jeżeli jest więcej spadkobierców, koniecznym może okazać się podział majątku spadkowego. W przypadku, gdy osoby zainteresowane dojdą do porozumienia, to mogą tego dokonać u notariusza bądź przed sądem. W przeciwnym razie, a więc braku możliwości dobrowolnych uzgodnień, pozostaje tylko sąd.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


Testament własnoręczny

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

źródło: http://pixabay.com/

Jeżeli chcemy by po naszej śmierci wszystkie sprawy majątkowe były uporządkowane, powinniśmy sporządzić testament. Fakt istnienia takiego dokumentu, zmniejsza ryzyko konfliktów pomiędzy naszymi spadkobiercami, czy daje nam możliwość przekazania wartości majątkowej personie z poza grona ww. osób (np. staremu przyjacielowi).

Kodeks cywilny wyróżnia dwa rodzaje testamentów – zwykłe i szczególne (sporządzane w szczególnych sytuacjach). W skład tych pierwszych wchodzi testament własnoręczny, testament sporządzony w formie aktu notarialnego i testament sporządzony przed określonym – ww. akcie – urzędnikiem (zob. art. 951 kodeksu cywilnego). Podstawową formą jest testament własnoręczny (zwany także holograficzny). Aby móc go skutecznie sporządzić, należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych (być pełnoletnim i nieubezwłasnowolniony), móc i potrafić czytać i pisać, sporządzić go własnoręcznie, podpisać się oraz opatrzyć datą. Brak którejś z tych przesłanek – oprócz ostatniej z wymienionych tj. opatrzyć datą – powoduje nieważność takiego testamentu. Ostatnia przesłanka – opatrzenie datą – nie powoduje nieważności, jeżeli jej brak nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów (zob. art. 949 §2 k.c).

 

 Co oznacza przesłanka własnoręczności ? Jest to napisanie tzw. od deski do deski całego testamentu przez spadkodawcę. Powoduje to, że testament w tej formie nie może być wydrukowany z komputera, czy napisany na maszynie. Własnoręczność, nie oznacza, że testament musi być sporządzony przy użyciu dłoni. Osoby niepełnosprawne, mogą napisać go przy użyciu sposobu zwykle przez nie używanego, np. nogą czy ustami (Kidyba A. (red.), Niezbecka E., Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Lex 2012, komentarz do art. 949 k.c.). Bez znaczenia jest też materiał, na którym został sporządzony (mur, kawałek płótna), Sąd Najwyższy dopuścił zawarcie testamentu w liście (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNC 1973/12/207.).

Testament należy podpisać imieniem i nazwiskiem. Dobrze widzianym jest podanie imion rodziców, czy daty urodzenia. Przyjmuj się, że przesłankę podpisu spełnia też podanie samego nazwiska, czy nawet pseudonimu, jeżeli nie ma wątpliwości od kogo testament pochodzi – np. stale posługuje się znanym pseudonimem – (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNC 1973/12/207.). Prawidłowo sporządzony testament – tj. zawierający wszystkie ww. elementy – pozwala nam na pozostawienie po sobie uregulowanych spraw majątkowych.

About Michał Pichór

Radca prawny, prawnik biznesu, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus-Lex


 • Kategorie

 • Informacje o blogu

  Miło nam jest powitać Państwa na blogu Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus - Lex. Blog ten zawiera artykuły dotyczące szeroko pojętej tematyki prawnej. Mamy nadzieję, że bedą one dla Państwa interesujące. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zawarte na tej witrynie materiały mają charakter czysto hobbistyczny, dlatego żadna przedstawiona na niej informacja, nie jest i nie może być traktowana jako posiadająca charakter porady prawnej. Administracja bloga nie odpowiada za skutki, zastosowania przedstawionych tu informacji. W celu uzyskania porady prawnej proszę zgłośić się do prawnika.
 • czerwiec 2024
  P W Ś C P S N
  « mar    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Kancelaria Prawna Honoratus-Lex

 • Copyright 2012 by Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus-Lex
  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP