Wpisy autora

Usługi prawnicze – bez zwolnień w zakresie VAT-u

usługi prawne

Źródło: http://pixabay.com/

Usługi prawnicze świadczone przez radców prawnych i adwokatów, w ramach własnej działalności gospodarczej nie korzystają ze zwolnień w zakresie podatku od towarów i usług. Nie mają oni możliwości wyboru opodatkowania tym podatkiem, co powoduje, że faktury przez nich wystawiane muszą  zawierać m.in. wyszczególnioną kwotę netto, stawkę VAT, wartość VAT oraz kwotę brutto naliczoną klientowi z racji wykonywania usług prawniczych (m.in. doradztwa prawnego). Co więcej, radcowie prawni, związani wyłącznie stosunkiem pracy (niebędący przedsiębiorcami), którym została powierzona sprawa „z urzędu” mają obowiązek z racji wykonywania tej czynności dokonać rejestracji do celów VAT na druku VAT-R, który to musi zostać przekazany do urzędu skarbowego.

Właściwość US określa się na podstawie miejsca wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Przykład:
Radca prawny podał jako główne miejsce wykonywania działalności swoje mieszkanie, mieszczące się np. w Krakowie Nowej Hucie, ale same czynności doradztwa prawnego wykonuje w swoim biurze, wynajętym na potrzeby działalności gospodarczej. Biuro mieści się w Krakowie na Starym Mieście. Deklaracje VAT -7 albo VAT 7-k oraz samo
rozliczenie podatku należy kierować do urzędu skarbowego Kraków Stare Miasto.

Sama rejestracja do celów VAT nie powoduje, że od razu należy dokonać zarejestrowania działalności gospodarczej.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.


Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy charakteryzuje się jako podatek pośredni, jednofazowy oraz selektywny. Pierwsze z określeń oznacza, że koszt podatku jest przenoszony na konsumenta finalnego, który z racji doliczania podatku do ceny musi się liczyć z jej wzrostem, gdy akcyza na dany towar czy produkt wzrasta. Jednofazowość wynika z tego, że podatek jest pobierany na jednym etapie obrotu, zwykle w momencie wydania do konsumpcji. Selektywność jest determinantą tego, że podatkowi akcyzowemu podlegają nie wszystkie lecz wybrane wyroby.

Stawki podatku akcyzowego na terenie Unii Europejskiej nie mogą być niższe niż pewne minimum przypisane do określonych towarów, obowiązujące na całym jej terenie. Jednocześnie państwa członkowskie korzystają z możliwości ustalania poziomu akcyzy na wyższym pułapie.

Stawki akcyzy wyraża się w:

-kwocie na jednostkę wyrobu,

-pewnym % od podstawy opodatkowania,

-% maksymalnej ceny detalicznej,

-zarówno w kwocie na jednostkę wyrobu jak i % maksymalnej ceny detalicznej.

Jeszcze ciekawostka. Oryginalne włoskie wina, butelkowane we Włoszech nie posiadają znaków akcyzy w postaci banderoli, gdyż stawka podatku na wyroby winiarskie wynosi tam 0%.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.


Niezrozumiałe podatki?

Klasyczny kanon zasad podatkowych to zasada: równości (tj. sprawiedliwego – powszechnego opodatkowania), pewności, dogodności oraz taniości. Już pierwsza z nich budzi wątpliwości, albowiem czy sprawiedliwe jest opodatkowanie wszystkich po równo, proporcjonalnie, a może z zastosowaniem podatków progresywnych? Zasada pewności jest łatwiejsza w zdefiniowaniu, pewny podatek to taki, który został z góry określony, co do terminu płatności, wartości obciążenia i sposobu jego uregulowania. Dogodność opodatkowania sprowadza się do tego, że podatek powinien być pobierany tak, by czas i sposób jego przekazania był jak najbardziej przystępny dla podatnika. Taniość opodatkowania nie powinna być mylona z ustanowieniem niskich stawek podatków lecz pod tym pojęciem należy upatrywać taniość poboru podatku, na co wpływają niskie koszty utrzymania administracji skarbowej.

Nie ulega wątpliwości, że stabilność norm podatkowych to główny czynnik rozwoju przedsiębiorczości. Ciągłe zmiany w tym obszarze oraz zawiłość nieustannie zmieniających się regulacji podatkowych wpływają na niestabilność długookresowych planów i polityk wewnętrznych firm. Polski system podatkowy nie wyczerpuje w pełni klasycznych zasad i wymaga zmian ukierunkowanych na stworzenie nowoczesnego i wydajnego systemu, który wpłynie na jeszcze większe ustabilizowanie gospodarki krajowej.

W kontekście powyższego, należy pamiętać, że wyjaśnianiem niejasności podatkowych zajmują się doradcy podatkowi, a także radcowie prawni oraz adwokaci. Podatnik może skorzystać z porady specjalisty, który udzieli rzetelnych informacji z zakresu prawa podatkowego, a tym samym pomoże uchronić przed przykrymi konsekwencjami podatkowymi. Doradca podatkowy dodatkowo posiada kompetencje uprawniające go do prowadzenia ksiąg podatkowych oraz do reprezentacji klientów przed organami kontroli podatkowej.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.


Firma przedsiębiorcy

„Firma przedsiębiorcy” niby zagadnienie oczywiste, ale może jednak budzić pewne wątpliwości. Kwestię tę trzeba jasno naświetlić.

Każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Jeśli chodzi o osobę fizyczną, to jej firmą jest imię i nazwisko, co oznacza, że właściwie każdy człowiek może w ciągu całego swojego życia mieć tylko jedną firmę. Oczywiście w znaczeniu powszechnie używanym firma jest utożsamiana z działalnością gospodarczą i nie jest to błędne rozumienie, należy tylko pamiętać, że w dokumentach kierowanych do ZUS, US czy innych urzędów pytanie o firmę, to przede wszystkim pytanie o imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Firma składa się z korpusu (rdzenia) – podstawowa cześć indywidualizująca przedsiębiorcę, tj. imię i nazwisko oraz z tzw. dodatków – o charakterze obowiązkowym (np. spółka akcyjna, spółdzielnia) albo fakultatywnym (np. pseudonim, rodzaj działalności – „P.H.U Dom – Budtech”).

Przedsiębiorca dokonuje wpisu swojej działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dostępnej na platformie internetowej, co oznacza, że większość czynności rejestracyjnych można wykonać za pośrednictwem Internetu, siedząc w domu. Dla osób preferujących osobisty kontakt z urzędnikami – ustawodawca pozostawił możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego. Ewidencja ta służy m.in.:

 • prowadzeniu rejestru przedsiębiorców będących os. fizycznymi,
 • udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach  poprzez możliwość odszukania ich w bazie internetowej,
 • dokonywaniu zmian przez przedsiębiorcę we wprowadzonym wpisie

Wnioski o wpis oraz zmianę wpisu do CEIDG są wolne od opłat.

Drugim rejestrem przedsiębiorców, niedotyczącym osób fizycznych jest KRS – Krajowy Rejestr Sądowy. Jego zadaniem jest udostępnianie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.


Mediacja cd.

clause-67401_640

źródło: http://pixabay.com/

Kancelaria Prawna Honoratus-Lex w Krakowie (www.honoratuslex.pl) zachęca do rozwiązywania konfliktów w sposób ugodowy, dlatego popiera mediację jako alternatywę dla rozstrzygnięć sądowych. Warto zwrócić uwagę,  że już na początkowym etapie sporu między pracownikiem a pracodawcą warto skorzystać z pomocy mediatora.  W jego rolę  może się też wcielić prawnik z naszej kancelarii. Słów kilka więc o konfliktach w środowisku pracy i kosztach z tym związanych.

Sam konflikt, który zaistniał między pracownikiem i pracodawcą może być trudny do ukrycia. Często do informacji publicznej przenikają pogłoski o złej atmosferze w miejscu pracy, co stanowi antyreklamę i nie skłania potencjalnych kontrahentów do kooperacji. Negatywny rozgłos istotnie oddziałuje na postrzeganie przedsiębiorstwa, nie tylko przez inne osoby pracujące w nim, ale także aktualnych i przyszłych klientów, co w dalszej konsekwencji może skłonić ich do skorzystania z oferty konkurencji. Stres wywołany niepewnością swojej sytuacji może doprowadzić u pracownika do osłabienia wydajności. Przejawia się to m.in. wzrostem ilości błędnie podejmowanych decyzji, co w skrajnych przypadkach ma swoje przełożenie w większym prawdopodobieństwie wypadków przy pracy. Koszt rezygnacji lub zwolnienia wartościowego pracownika (tj. ekspertów z danej dziedziny, ludzi z wieloletnim doświadczeniem) jest wzmacniany przez konieczność znalezienia właściwej osoby na zwolnione stanowisko pracy. Te dodatkowe nakłady finansowe są generowane wraz z procesem rekrutacji, szkoleniami wdrażającymi, a także mniejszą wydajnością pracownika na początku i stopniowym dochodzeniem do tej, która została utracona wraz z odejściem  poprzednika. Wydelegowanie osób o większym doświadczeniu do „opieki” nad nowym pracownikiem skutkuje zwykle obniżeniem poziomu realizacji powierzonych im już wcześniej zadań. Można tutaj więc zauważyć po stronie pracodawcy koszty alternatywne w postaci utraconych korzyści jakie mógłby osiągnąć, gdyby na stanowisku pozostała osoba bardziej doświadczona. Koszty pracy zwiększają się wraz ze wzrostem absencji pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Często nie mają one jednak rzeczywistego podłoża, stanowiąc jedynie podstawę do uchylenia się od nielubianej pracy. Z ekonomicznego punktu widzenia te fikcyjne zwolnienia chorobowe wpływają na skrócenie czasu efektywnej pracy, co przekłada się w dalszej kolejności na obniżenie konkurencyjność wobec innych firm.

About Klaudia Pichór (Kalinka)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Coach biznesu. Uczestniczka szkoleń z zakresu zakładania spółek spin off i spin out oraz szkoleń z księgowości firm. Do głównych zainteresowań należą aspekty przedsiębiorczości i innowacji.


 • Kategorie

 • Informacje o blogu

  Miło nam jest powitać Państwa na blogu Kancelarii Radcy Prawnego Honoratus - Lex. Blog ten zawiera artykuły dotyczące szeroko pojętej tematyki prawnej. Mamy nadzieję, że bedą one dla Państwa interesujące. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zawarte na tej witrynie materiały mają charakter czysto hobbistyczny, dlatego żadna przedstawiona na niej informacja, nie jest i nie może być traktowana jako posiadająca charakter porady prawnej. Administracja bloga nie odpowiada za skutki, zastosowania przedstawionych tu informacji. W celu uzyskania porady prawnej proszę zgłośić się do prawnika.
 • kwiecień 2024
  P W Ś C P S N
  « mar    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Kancelaria Prawna Honoratus-Lex

 • Copyright 2012 by Kancelaria Radcy Prawnego Honoratus-Lex
  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP